ΤΟΠΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ

(2021) 8.000€ awarded

Με χαρα ανακοινώνουμε την έναρξη του νέου μας έργου που ενισχύει η Scico με τίτλο «Επιστήμη του Πολίτη στις απομακρυσμένες Κυκλάδες: Τοπικά μονοπάτια για την αλλαγή», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα νησιά Σίκινο και Θηρασιά.

Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας ψηφιακής εφαρμογής από μαθητές γυμνασίου της Σικίνου και της Θηρασιάς, προκειμένου να καταστροθούν (χαρτογραφηθοὐν) μονοπάτια και σημεία ενδιαφέροντος στα δύο νησιά. Ταυτόχρονα, οι πεζοπόροι αυτών των μονοπατιών θα μπορούν να συμβάλλουν στη συλλογή δεδομένων της εφαρμογής. Μέσω αυτού του έργου Citizen Science οι ίδιοι οι άνθρωποι θα έχουν την ευκαιρια έρθουν πιο κοντά στην οργανωμένη έρευνα και τη συλλογή δεδομένων σε εθελοντική βάση.

Οι μαθητές θα ἐρθουν πιο κοντα στα μαθήματα STEM (φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική, μαθηματικά) καθώς θα εκπαιδευτούν στην συλλογἠ πληροφοριὠν και στον σχεδιασμό της νέας εφαρμογής μἐσω του «App Inventor» της MIT. Διαπιστευμένοι καθηγητές SciCo θα επισκεφθούν τα νησιά για να προσφέρουν σε μαθητές και σε εκπαιδευτικούς την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη.

Το πρότζεκτ θα περιλαμβάνει κυρίως μεγαλα περπατήματα στα νησιά προκειμένου να καταγραφούν τα μονοπάτια στην εφαρμογή. Σημαντικά σημεία (ὀπως εκκλησίες , αρχαία κειμήλια, φυσικοί πόροι που θα ονομαστούν «κοσμήματα του Νησιού» στην εφαρμογή ) θα εντοπιστούν και θα εγγραφούν. Όταν τελειοποιηθεί, η εφαρμογή θα επανεξεταστεί για την λειτουργικότητα της.

Κατά την διάρκεια του προγράμματος, η ευρὐτερη κοινωνία θα πάρει έναν ενεργό ρόλο τόσο στην παροχή πληροφοριών για την εφαρμογή, όσο και στην προώθηση της οταν ολοκληρωθεί. Η «real time» χρήση της εφαρμογής από κόσμο που θα περπατάει, και η συνεισφορά τους στις πληροφορίες της θα βελτιωσει και την ακρίβεια της εφαρμογής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι έχουν γίνει οι απαραίτητοι καθαρισμοί. Ένα ακόμα αποτέλεσμα θα είναι η παρακολούθηση της βιοποικιλότητας (τη χλωρίδα και την πανίδα μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής θέσης και χρόνου).

Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για το μέλλον αυτού του έργου!

This map is loading. if you can still see this message after a while you may have javascript turned off.