ΟΙ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ

(2019) 8.700€ awarded

Εἰμαστε πολὐ περήφανοι να ανακοινώσουμε την καινούρια μας συνεργασία με την «Ελληνική Λέσχη για την Μελέτη και Προστασία της Φώκιας Μοναχός» με στόχο την υποστήριξη της πρώτης συστηματικής εναέριας έρευνας για τα θαλάσσια θηλαστικά στα νησιά των Κυκλάδων. Η έρευνα θα περιλαμβάνει και συλλεγμένα δεδομένα από τις θεάσεις των κητώδη θηλαστικών από την κοινότητα .

Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την κατάσταση διατήρησης και επιβίωσης πολλών πληθυσμών κητοειδών που ζουν στις θάλασσες του Αιγαίου . Επιπλέον, απαιτούνται περισσότερες γνώσεις σχετικά με την κατάσταση αυτών των απειλούμενων οικοτόπων προτού χορηγηθεί χρηματοδότηση για τη διατήρησή τους.

Συνεπώς, ο στόχος μας είναι η βελτίωση των γνώσεων περι την παρουσία των κητώδη θηλαστικών στις Κυκλάδες με την χρήση των παρακάτω βημάτων:

1. Παροχή βασικών δεδομένων για την παρουσία και την εξάπλωση των κητοειδών σε ολόκληρο το αρχιπέλαγος των Κυκλάδων και εντὀπιση των σημείων οπού μπορεί να δοθεί προτεραιότητα για εντατική έρευνα. Πιο σημαντικες θα είναι οι περιοχές όπου οι συγκρούσεις με την αλιεία ή άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες είναι ιδιαίτερα έντονες.

2. Συμμετοχή των ντόπιων σε ένα επιστημονικό έργο για τη συλλογή δεδομένων. Ταυτόχρονα, αυτή η πρωτοβουλία θα ενημερώσει και θα εμπνεύσει περισσότερους νησιώτες των Κυκλάδων να συμμετέχουν ενεργά σε μελλοντικές πρωτοβουλίες για τη διατήρηση της θάλασσας (ιδιαίτερα των κητωδών) στην περιοχή.a.

Βρείτε εδώ τον διαδικτυακό οδηγό και στείλε το οπτικοακουστικό σας υλικό στο info@mom.gr !

Φωτογραφίες: Πάνος Δενδρινός /MOm

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ ΝΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

 

We are very proud working again with MOm/ Hellenic Society for the Study and Protection of the Monk Seal with the goal to support the first systematic aerial survey for cetaceans in the Cyclades archipelagos, coupled with a citizen science project (cetaceans’ sightings data collection) aiming to engage energetically the local community on the conservation of these charismatic marine mammals.

Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την κατάσταση διατήρησης και επιβίωσης πολλών πληθυσμών κητοειδών που ζουν στις θάλασσες του Αιγαίου . Επιπλέον, απαιτούνται περισσότερες γνώσεις σχετικά με την κατάσταση αυτών των απειλούμενων οικοτόπων προτού χορηγηθεί χρηματοδότηση για τη διατήρησή τους.

Συνεπώς, ο στόχος μας είναι η βελτίωση των γνώσεων περι την παρουσία των κητώδη θηλαστικών στις Κυκλάδες με την χρήση των παρακάτω βημάτων:

1. Παροχή βασικών δεδομένων για την παρουσία και την εξάπλωση των κητοειδών σε ολόκληρο το αρχιπέλαγος των Κυκλάδων και εντὀπιση των σημείων οπού μπορεί να δοθεί προτεραιότητα για εντατική έρευνα. Πιο σημαντικες θα είναι οι περιοχές όπου οι συγκρούσεις με την αλιεία ή άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες είναι ιδιαίτερα έντονες.

2. Engage as many locals as possible in a citizen science project of cetacean sightings data collection that will dynamically focus our field effort in specific hotspots of occurrence. At the same time, this engagement will also inform and inspire more islanders of the archipelagos to energetically participate in future initiatives of marine (particularly cetacean) conservation in the area.

Find the guide, and send your audio-visual material to info@mom.gr !

Φωτογραφίες: Πάνος Δενδρινός /MOm

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ ΝΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ