Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ε ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΛΛΟΝ

(2019) επιχορηγήθηκε 10.000€

Έχοντας λάβει ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο πόρων από το Ταμείο Περιφερειακής και Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ, η Ελλάδα πρέπει τώρα να αποφασίσει πώς θα το εφαρμόσει με τον πιο βιώσιμο τρόπο τα επόμενα χρόνια (2021-2027).

Τα χρήματα αυτά, που θα ανέλθουν σε περισσότερα από 20 δισ. ευρώ, θα χρηματοδοτήσουν το μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης που θα ακολουθηθεί τα επόμενα χρόνια. Όλες οι επιστημονικές μελέτες συμφωνούν ότι αυτή η επόμενη δεκαετία είναι κρίσιμη για τη μετάβαση προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο βαθμός στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μετάβαση εξαρτάται, με τη σειρά του, από τις αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα και τις ενέργειες που θα εφαρμοστούν έως το 2030.

Οι αποφάσεις που θα πάρουε τα επόμενα χρόνια πρέπει να οδηγήσουν σε μετασχηματιστική αλλαγή στην πολιτική και στην πράξη, ιδιαίτερα των τομέων όπως π.χ γεωργία, ενέργεια και τουρισμός που έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στο φυσικό περιβάλλον της χώρας. Στόχος θα είναι να παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να κατευθυνθούν τα χρήματα προς την βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία μπορεί να διαρκέσει και επίσης να παραμείνει σύμφωνη με την περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ.

Με το νέο τους έργο με τίτλο «Η ΕΕ Χρηματοδοτεί την Ελλάδα για ένα βιώσιμο μέλλον στις Κυκλάδες», ο συνεργάτης μας The Green Tank στοχεύει να καταγράψει, να προωθήσει και να σχεδιάσει μια βιώσιμη ανάπτυξη που θα αναλάβει η Ελλάδα με τα χρήματα της ΕΕ στην περίοδο 2021-2027. 

Συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει στη συμμετοχή και ενημέρωση των ηγετών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για τις δυνατότητες βιωσιμότητας των Κυκλάδων και του Ιονίου κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο θα υποστηρίξει την ανάπτυξη των ικανοτήτων αυτών των αρχών καθώς και των:

– μέλων του Ελληνικού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

- τοπικών κοινότητων

– ΜΚΟ και τοπικών οργανώσεων.

In parallel, during the implementation of the project, opportunities will be sought to built cooperative relationships with these stakeholders that will influence not only the design and planning of the new programming period but also its implementation and its monitoring.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
The Green Tank’s new report has revealed the European funding sources that Greece and its regions will have available for their green transformation of key sectors of the economy.

During the next years, Greece will have an unprecedented level of EU resources available. This situation marks a rare opportunity for the country. Used properly, this funding can act as a catalyst for change in strategy and development, in line with the provisions of the European Green Agreement.

Aiming to contribute to this direction, the Green Tank’s new report “Financing opportunities for a sustainable future during the 2021-2027 period” presents the main provisions of the EU’s multiannual financial framework (MFF) for the 2021-2027 period, focusing on the financing opportunities that will support Greece’s transition to a sustainable future.

Read analysis (in English) and the final report (in Greek) here!