ΚΥΚΛΑΔΟΣΚΟΠΙΟ

Since 2019  we have been organizing an annual CPF Islanders Forum where local environmental champions from different islands of the Cyclades meet to exchange knowledge, best practices and solutions to common problems, as well as to inspire each other and address common challenges they face on the ground.
Το CPF CycladoScope, η Πλατφόρμα Δικτύωσης και Ανταλλαγής Γνώσης για το Περιβάλλον των Κυκλάδων του CPF, περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης για το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την επέκταση και τη χρηματοδότηση δράσεων και προγραμμάτων, δράσεις ενίσχυσης συνεργασιών, συνεργειών και εξωστρέφειας εγχειρημάτων που μπορούν να ωφεληθούν από αυτές, επισκέψεις πεδίου, διαδικτυακά σεμινάρια και τακτικές συναντήσεις για ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, καθώς και επιδίωξη, συνολικά, συστηματικότερης επικοινωνίας και διάδρασης – διαδικτυακά και δια ζώσης – μεταξύ φορέων με κοινούς στόχους, προβληματισμούς και τρόπο δράσης, και δραστηριοποίηση σε διαφορετικά, κατά κανόνα, νησιά, γεγονός που συχνά δυσκολεύει την τακτική διάδραση και την πραγματική συνεργασία.
 
To scale up our efforts and support local environmental champions further, we decided in 2021 to create CycladoSCOPE, our Networking & Best Practices Platform for the Cycladic Environment, with the aim to gather and spread knowledge across the Cyclades and become an enabler of environmental sustainability in the area.
CycladoSCOPE conceptualizes under one umbrella all of CPF’s hands-on efforts that multiply the impact of our work through active involvement & guidance to potential grantees and other local entities, as we continuously engage in knowledge exchange, networking & synergizing, project development, testing innovative pilots, enabling projects’ scaling-up & replication.
CycladoSCOPE serves as an umbrella initiative for all our grantee organizations.
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το ετήσιο Islanders’ Forum εδώ.
This map is loading. if you can still see this message after a while you may have javascript turned off.