ΚΑΘΑΡΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΔΡΟΣ

(2020) επιχορηγήθηκε €9.000

Το αγαπημένο μας νησί της Άνδρου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη διαχείριση των απορριμμάτων καθώς το επίπεδο απορριμμάτων υπερτερεί της ικανότητας του νησιού να τα επεξεργάζεται.

Επίσης, υπαρχή περιορισμένη επίγνωση περί τα θέματα των απορριμμάτων και την ποιότητα νερού, και τις συνέπειες που μπορούν αυτά να έχουν πάνω στην υγεία μας. Επιπλέον, υπαρχή ζήτηση πληροφοριών περί τα βήματα που μπορούν να πάρουν κάτοικοι, κοινότητες και επιχειρήσεις για να βελτιώσουν την κατάσταση.

Σε συνεργασία, το Andros Research Centre και το Andros Routes έχουν καταφέρει να κάνουν το νησί παγκοσμίως γνωστό για τα μονοπάτια του. Μέσω της συνεισφοράς μιας νέας επιδότησης CPF, οι δύο αυτές ομάδες αναλαμβάνουν τώρα δράση σε συνεργασία με τον δήμο και την ενεργή υποστήριξη άλλων τοπικών ομάδων για ένα έργο μείωσης των απορριμμάτων. Αυτό το έργο περιλαμβάνει «έρευνα δεδομένων και παραγωγή μετρήσεων», εκπαίδευση βιώσιμων πρακτικών (π.χ. πόσιμο νερό Άνδρου), καθώς και αλλαγές πολιτικής που στοχεύουν να μετατρέψουν την Άνδρο σε βιώσιμο τουριστικό προορισμό για τους επισκέπτες της όλες τις εποχές.

Η ομάδα αυτή θα συνεργαστεί στενά με το CPF και τους συνεργάτες του στις Κυκλάδες, σκοπεύοντας να ακολουθήσει και να αντιγράψει επιτυχημένες πρακτικές από άλλα νησιά.

Δες την ιστοσελίδα της εκστρατείας: https://cleangreenandros.org/en/

This map is loading. if you can still see this message after a while you may have javascript turned off.