ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΑΣ

(2019 & 2020) επιχορηγήθηκε €8.750

Μετατρέποντας τα σχολεία μας σε παραδείγματα καλών περιβαλλοντικών πρἀξεων, στοχεύουμε να εκπαιδεύσουμε και να εμπνεύσουμε την κοινότητα και τους μελλοντικούς ηγέτες της.

Οι οικολογικοποίηση των σχολείων μας ξεκίνησε το 2019 με τη δημιουργία βοτανικών κήπων στην Κίμωλο, στην Νάουσα και στην Πάρο. Ο ευρύτερος στόχος αυτής της δραστηριότητας αποτελείται επίσης απο: καθαρισμό παραλιών, ανακύκλωση πλαστικών μπουκαλιών, και εισαγωγή ηλιακών συλλεκτών στα νησιά.

Πως μπορούν να μας βοηθήσουν οι βοτανικοί κήποι;
Στην αραιά βλάστηση των Κυκλάδων, τα φυτά διαφέρουν πολύ από το τοπίο. Πολλά από αυτά είναι σπάνια, άλλα είναι μοναδικά και αυτὀχθονα, και κάποια ακόμα έχουν θεραπαθτικἐς ιδιότητες. Η διατήρησή τους είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργικότητα της τοπικής κυκλικής οικονομίας (οικολογικός τουρισμός, βιώσιμη γαστρονομία κ.λπ.). Άλλο μεγάλο όφελος των κήπων μας είναι ο ρόλος που παίζουν εναντίον της διάβρωσης του χώματος, το οποίο πρόβλημα αποτελεί μεγάλη απειλή στην οικολογική υγεια των νησιών μας. Το CPF έχει ήδη υποστηρίξει τη δημιουργία βοτανικού κήπου στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Πάρου..

Το πλάνο μας είναι να φυτέψουμε μικρούς βοτανικούς κήπουςμε μόνο αυτοφυή φυτά (κυρίως βότανα και ιθαγενή δέντρα), οι οποίοι θα επιδεικνύονται ως μια προσπάθεια να αναδείξουμε το τοπικό οικοσύστημα ως κάτι που πρέπει να προστατεύσουμε και να διατηρήσουμε. Το χτίσιμο πἐτρινων τοἰχων γύρω των κἠπων, χρησιμοποιὠντας την παραδοσιακή τεχνική, θα ωφελήσει επίσης τα φυτά και τη βιοποικιλότητα γύρω τους. Επομἐνος, θα πραγματοποιηθούν επίσης σεμινάρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σχετικά με την αξία των αυτοφυών φυτών, τον ρόλο τους στο οικοσύστημα και τον τρόπο διατήρησής τους.

Στην Κίμωλο

Το πρόγραμμα αυτο στην Κίμωλο θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία της ΜΚΟ«ΓΟΝΙΜΗ ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ» που διοργανώνει εκπαιδευτικά έργα σε περιοχές όπου τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές ευκαιρίες των πόλεων. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επίσης παρουσιάσεις και διαδραστικές δραστηριότητες με άλλους εξωτερικούς ειδικούς, όπως τους «Bee Camp» και τους «MedCulture».

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Γιώργο Πετράκη και την κα. Καλλιόπη Γραμματικοπούλου για την ευγενική δωρεά των ιθαγενών φυτών και για τη γενική υποστήριξή τους στο έργο αυτό.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Δες εδώ τους βοτανικούς κήπους στην Κίμωλο!!

Στην Νάουσα, Πάρο

Το έργο στην Πάρο θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία του ΝΑΪΑΣ, τον Ναυτικὀ Όμιλο Νάουσας Πάρου, και του συλλόγου Πάρκου Φίλων Πάρου, και θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

1. Χρησιμοποιώντας ένα οικόπεδο εντός του Δημοτικού Σχολείου Νάουσας, οι μαθητές του σχολειου και οι καθηγητές τους θα φυτέψουν τον κήπο τους ώστε να γίνει δική τους περιουσία και ευθύνη.

2. Εισαγωγή τεχνικών βιώσιμης κηπουρικής προσαρμοσμένες στις τοπικές κλιματικές συνθήκες αλλά και στις ιδιαίτερες συνθήκες της αυλής του σχολείου.

3. Θα τοποθετήσουμε πινακίδες με την κοινή ελληνική ονομασία καθώς και την επιστημονική ονομασία των φυτών, ώστε να υπἀρχει μια σύνδεση μεταξύ των παραδοσιακών μορφών κηπουρικής και του ευρύτερου πλαισίου της επιστήμης της βιωσιμότητας.

4. Στοχεύουμε να οργανώνουμε συνεδρίες κηπουρικής και συντήρησης με τις σχολικές τάξεις.

5. Εγκατάσταση ενός αποτελεσματικού συστήματος κομποστοποίησης στο σχολείο που θα παρέχει οργανικό λίπασμα για τον κήπο.

6. Πιστεύουμε πως ο κήπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα για τη σύνδεση των μαθητών με άλλες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες στις Κυκλάδες. Για παράδειγμα, με ντόπιους αγρότες και μελισσοκόμους καθώς και με ομάδες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από άλλα μέροι στη χώρα.

7. Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα θα είναι να εξοικειωθούν οι νέοι νησιώτες με την αυτόχθονη χλωρίδα των νησιών και μέσω αυτού να τους βοηθήσουμε να κατανοήσουν την αξία της φύσης και τη σημασία της υγείας και της σταθερότητας του οικοσυστήματος του νησιού.

Το έργο αυτό υλοποιείται με την ευγενική συμβολή της KANAVA HOTELS & RESORTS!Τους ευχαριστούμε πολύ!

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Δες εδώ τους βοτανικούς κήπους στην Πάρο!!