Το έργο «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την διαφύλαξη των λιβαδιών της Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica) σε νησιά των Κυκλάδων» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020/ΕΣΠΑ άξονας Προτεραιότητας 4, Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων, στα νησιά της Σύρου και της Σίφνου.
Στα πλαίσια του έργου, εντάσσεται η χαρτογράφηση και αξιολόγηση της κατάστασης λιβαδιών Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica) σε επιλεγμένα σημεία των νήσων Σύρου και Σίφνου με τη χρήση επιτόπιας παρατήρησης και ενός υπερσύγχρονου ROV που αγοράστηκε για τις ανάγκες του έργου και αξιοποιήθηκε από την ομάδα του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). Επιπρόσθετα, εντείνοντας τις προσπάθειες του Cyclades Preservation Fund για την ανάδειξη και προστασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας στην περιοχή των Κυκλάδων, υλοποιήθηκε μία σειρά δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού όπως εκδηλώσεις στα νησιά του προγράμματος, προμήθεια και εγκατάσταση ενημερωτικών πινακίδων και παραγωγή και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων σε Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικα και Ιταλικά. Τέλος, δημιουργήθηκαν 2 σειρές animated video σε Ελληνικά και Αγγλικά με στόχο να ενημερώσουν το κοινό για την σημασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας και να προτρέψουν στην αποφυγή της αγκυροβολίας από τα σκάφη αναψυχής κοντά και πάνω σε αυτά.
Το πρόγραμμα υλοποιείται με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.