Το CPF χρηματοδοτεί μια μεγάλη ποικιλία τοπικών πρωτοβουλιών στις Κυκλάδες. Πρόκειται για τοπικές, καινοτόμες και υψηλών δυνατοτήτων πρωτοβουλίες στις οποίες παρέχουμε επίσης τεχνογνωσία και συνδέσεις για την ανάπτυξη ικανοτήτων για να τις υποστηρίξουμε και να τις προωθήσουμε. 

 

ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ

Map view

Κανε κλικ στα παρακατω εικονιδια για να εξερευνησεις τις επιχορηγησεις μας

This map is loading. if you can still see this message after a while you may have javascript turned off.

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ

 1. Στοχεύουμε και ενισχύουμε συνεργάτες με ικανότητα και προθυμία να συμμετάσχουν στη περιβαλλοντική διατήρηση, με έμφαση σε τοπικές οργανώσεις και ενώσεις.

 2. Εμπλέκουμε τοπικούς ειδικούς και τους ενθαρρύνουμε να εκπαιδεύσουν και να εμπνεύσουν τις τοπικές κοινότητες διατήρησης.

 3. Ενώνουμε και δικτυώνουμε βασικούς παίκτες σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων, ενώ μοιραζόμαστε εμπειρία, μάθηση, πρακτικές και γνώσεις.

 4. Συνεργαζόμαστε με πιθανούς χορηγούς, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτών, τοπικών επιχειρήσεων, άλλων ιδρυμάτων και περιφερειακών αρχών.

ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

 1. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ

  Αυτό περιλαμβάνει έρευνα, δραστηριότητες παρακολούθησης, υπηρεσίες συντήρησης, αποκατάσταση, σήμανση κ.λπ.

 2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

  Αυτό περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ανάπτυξη ικανοτήτων, δημόσιες εκδηλώσεις και οργάνωση εκθεμάτων, εθελοντικές δραστηριότητες κ.λπ.

 3. ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

  Αυτό περιλαμβάνει εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, εργασίες πολιτικής και υπεράσπισης, καθώς και δραστηριότητες ακτιβισμού κ.λπ.

 4. ΔΙΚΤΥΩΣΗ

  Αυτό περιλαμβάνει την ανταλλαγή και την αναπαραγωγή ενδεδειμένων πρακτικών, τη σύνδεση ανθρώπων, επιχειρήσεων, ΜΚΟ και ενώσεων, καθώς και επισκέψεις μελέτης, δραστηριότητες διάδοσης κ.λπ.

 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

  Αυτό περιλαμβάνει την παροχή κατάλληλου εξοπλισμού, την ανάπτυξη μελετών, την παροχή συμβουλών κ.λπ.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

 • ΠΟΙΟΙ: Τοπικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ενώσεις, σύλλογοι ή συνδικάτα, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις ή/και άλλοι τοπικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων, ενθαρρύνονται σε μεγάλο βαθμό να υποβάλουν αίτηση για επιχορηγήσεις.

 • Οι μη τοπικοί αιτούντες, που δραστηριοποιούνται ήδη στην περιοχή, μπορούν επίσης να είναι επιλέξιμοι για επιχορηγήσεις και στρατηγικές εταιρικές σχέσεις, εάν αποδείξουν ότι μπορούν να προσφέρουν ανάπτυξη ικανοτήτων στους ντόπιους ή/και απτό αντίκτυπο μέσω της εργασίας τους επί τόπου.

 • Οι αιτούντες πρέπει να επιδεικνύουν ισχυρή και αποτελεσματική ηγεσία και να δίνουν έμφαση στην ολοκληρωμένη προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, διαβουλεύοντας, κινητοποιώντας και εμπλέκοντας τις τοπικές κοινότητες και να επιδεικνύουν θετικό αντίκτυπο στην κοινότητα.

 • ΤΙ: Οι αιτήσεις για χρηματοδότηση από το CPF θα πρέπει να εντάσσονται σε έναν από τους βασικούς τομείς εστίασης του Ταμείου καθώς και σε προτιμώμενους τύπους έργων του CPF.

 • Τα προτεινόμενα έργα θα είναι σαφή και επιτακτικά, με στόχο τη δημιουργία μετρήσιμων και βιώσιμων μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων, τη δημιουργία ικανοτήτων και την ενθάρρυνση της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας.

 • Στην ιδανική περίπτωση, τα αποτελέσματα των προτεινόμενων δραστηριοτήτων θα είναι επαρκώς ορατά ώστε να αξιοποιηθεί πρόσθετη στήριξη από άλλες πηγές χρηματοδότησης.

 • ΠΟΥ: Το CPF ενθαρρύνει την υλοποίηση έργων σε διαφορετικά νησιά, μικρά και μεγάλα και σε δίκτυα νησιών. Θα δοθεί προτεραιότητα σε έργα με ευκαιρίες για αναπαραγωγιμότητα.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

This year applications for grants will be accepted between 1/4 and 30/4/2024. Please get in touch with us before submitting your application.

Το CPF στοχεύει να ολοκληρώσει την αξιολόγηση κάθε πρότασης εντός περίπου 3 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της, εκτός εάν οι περιστάσεις απαιτούν μεγαλύτερη περίοδο αξιολόγησης, βάσει αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ του CPF και του αιτούντος.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Όλοι οι αιτούντες πρέπει να συμπληρώσουν και να στείλουν το έντυπο αίτησής μας. Σε περίπτωση έγκρισης από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, ο δικαιούχος θα πρέπει να υπογράψει Σύμβαση Επιχορήγησης με συγκεκριμένους όρους συνεργασίας, πριν λάβει το 50% της οικονομικής ενίσχυσης πριν από την υλοποίηση των έργων, το 20% μετά την παροχή ενδιάμεσου έκθεση και το 30% μετά την παροχή και έγκριση του τελικού απολογισμού του έργου. Κατεβάστε την αίτηση ή συμπληρώστε την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα αίτησης.