Παρακάτω, μπορείς να διαβάσεις για τα Προγράμματα που έχει ξεκινήσει, ηγείται και συγχρηματοδοτεί το CPF, μαζί με άλλες οντότητες. Αυτά τα Προγράμματα υλοποιούνται σε συνεργασία με τοπικούς εταίρους και στοχεύουν στη σύνθεση τοπικής γνώσης που μπορούμε να εφαρμόσουμε στο σύνολο των Κυκλάδων. 

Το CPF υποστηρίζει επίσης εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικές σχολικές κοινότητες, άλλους δικαιούχους και συμμάχους.

 

Εάν έχεις ερωτήσεις, επικοινώνησε